Palvelut

Geotekniikka ja pohjatutkimukset (GEO)
Geotechnical Engineering


Maa- ja kallioperän geotekniset tutkimukset, rakennuskohteiden pohjarakennussuunnittelu, perustuskorjausten ja pohjavahvistusten ja pohjavesien hallinnan suunnittelu, maarakenteiden ja niiden perustamisen suunnittelu, perustamistapalausunnot, kaivantojen suunnittelu, ympäristögeotekniikka. Kaavasuunnittelun, rakennusalueiden ja infran rakentamisen rakennettavuusselvitykset.

Tie-, katu- ja aluetekniikka (TKA)
Roads and Area Design


Teiden, katujen, ratojen ja vesiväylien suunnittelu, satamien, terminaalien, tuulipuistojen ym. liikennepaikkojen sekä alueiden suunnittelu. Infrahankkeiden geotekninen suunnittelu. Määrälaskennat ja kustannusarviot. Tuulipuistohankkeiden pääsuunnittelutehtävät.

Vesihuolto ja -tutkimus (VHT)
Water Supply and Wastewater Treatment


Vedenhankinnan, jakelun ja viemäröinnin suunnittelu. Kunnallistekninen suunnittelu. Vesihuoltohankkeiden geotekninen suunnittelu. Määrälaskennat ja kustannusarviot.

Ympäristösuunnittelu (YMP)
Environmental Consulting


Ympäristösuunnittelun ja -johtamisen asiantuntijapalvelut, ympäristövahinkojen ja -vaikutusten arviointi ja torjuntasuunnittelu, maaperän pilaantuneisuusselvitykset ja kunnostussuunnittelu.

Kalliorakennustekniikka (KAT)
Rock Mechanics and Tunneling


Kalliorakennusten rakennus-, rakenne- ja kalliorakennussuunnittelu, kalliotutkimusten suunnittelu, pohjaveden hallintasuunnittelu. Määrälaskennat ja kustannusarviot.

Mittaus- ja kartoitustekniikka (MKT)
Mapping and Surveying


Maastokartoitukset ja -mittaukset, paikkatietotekniikka ja -konsultointi.